Introductie

Een aantal jaren geleden drong tot een aantal leden van de Zevende Dags Adventkerk in de gemeente Emmen door hoe belangrijk het nog steeds is dat mensen boeken lezen. Zij zijn er van overtuigd dat de verkondiging de adventboodschap door beeld en geluid ook in deze tijd nog uitstekend kan worden ondersteund door het woord in geschrift.

Ze hebben toen het plan opgevat de stichting ‘Er staat geschreven’ in het leven te roepen. Het is nog maar een paar weken dat deze stichting ook werkelijk bestaat door middel van een acte die bij een notaris is gepasseerd. Nu is de tijd aangebroken om met ondersteuning van deze website de activiteiten van Er Staat Geschreven te starten.